Gepost op 18-dec-2019

100 Salarisverwerking

Belastingplan 2020 aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.

Ook is naast het Belastingplan 2020 direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder zijn afgesproken. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van FVD, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen.


Drie van de acht moties
Van de acht wetsvoorstellen met betrekking tot het Belastingplan 2020 en overige fiscale maatregelen, nam de Eerste Kamer de volgende drie moties aan:
-Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel;
-Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing;
-Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing.

Het Belastingplan

MEER WETEN ZIE INFO
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.